står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

måndag 6 februari 2017

The Literary Encyclopedia is seeking articles in the field of Scandinavian (Nordic) Literatures and Culture. Please see the full CFP for details: https://www.litencyc.com/php/scribd_document.php?id=5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar