står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 25 april 2017

Kritiken i den nya offentligheten. Fjärde föreläsningen


Onsdagen den 3 maj kl. 19.00 talar

Marcia Sá Cavlacante Schubackunder rubriken 

Kants kritiska revolution

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56. 

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden. 

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon är författare till en lång trad böcker på flera språk och översättare av såväl filosofiska klassiker som modern litteratur och i synnerhet poesi. Bland hennes svenska titlar kan nämnas, Lovtal till intet (2006), Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi och filosofins bilder (2011) samt En liten sol i fickan (2013), översättningar av Paulo Henroques Brittos poesi.Detta är den fjärde av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 3 maj. Då talar Marcia Sá Cavlacante Schuback om Kants första kritik.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.måndag 24 april 2017

REELEASE OCH UPPLÄSNING TOFTE MAJ

Välkommen på releasefest och uppläsningskväll på Skeppsholmen, hus 28, den 12 maj.

FSL:s skriftserie ordnar tillsammans med podpoesi en releasefest för antologin "Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet". Vi börjar med en diskussion och efter paus blir det poesiuppläsning. Kvällen avslutas med dans och mingel. Kom med och diskutera tradition och plats efter digitaliseringen och lyssna på fantastisk poesi i den ljusa majnatten.

Program
kl 19:00
Kan man tala om poesi i nationella termer? Tatjana Brand, Helga Krook, Ludvig Köhler och Magnus William-Olsson inleder kvällens publika samtal kring antologin "Korsstygn, rastplats".

Paus

kl. 20:30
Poesiuppläsning med...
Felicia Stenroth
Peter Mickwitz
Elin Kvicklund
Helga Krook
Ulrika Nielsen och Lina Hagelbäck

kl 21: 30
Vin och mingel. Bokförsäljning och dans.