står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 25 april 2017

Kritiken i den nya offentligheten. Fjärde föreläsningen


Onsdagen den 3 maj kl. 19.00 talar

Marcia Sá Cavlacante Schubackunder rubriken 

Kants kritiska revolution

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56. 

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden. 

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon är författare till en lång trad böcker på flera språk och översättare av såväl filosofiska klassiker som modern litteratur och i synnerhet poesi. Bland hennes svenska titlar kan nämnas, Lovtal till intet (2006), Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi och filosofins bilder (2011) samt En liten sol i fickan (2013), översättningar av Paulo Henroques Brittos poesi.Detta är den fjärde av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 3 maj. Då talar Marcia Sá Cavlacante Schuback om Kants första kritik.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar