står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

onsdag 25 mars 2015

FSL VALIDERAR

FSL sände vårvintern 2015 ut en enkät till ett representativt urval personer som på olika vis deltagit vid FSL:s seminarieverksamhet och bad om att få nyttja dem som referens vid kontakter med framtida samarbetspartner, myndigheter, institutioner och anslagsgivare. För vidare kontakter och frågor har var och en angivit sina e-postadresser. Kontakta dem gärna.
Personerna som tillfrågats representerar olika konstnärliga och akademiska discipliner, olika länder och de har deltagit vid olika tidpunkter, tidsspann och i olika funktioner under FSL:s snart 13 åriga historia.

Resultatet finns nu redovisat här:
http://fsl-validering.blogspot.se/