står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 15 september 2015

ARKEOLOGI & INTERPRETATION 15-17 oktober


FSL, Forskarskolan Språk & Kultur vid LiU samt Norrköpings Konstmuseum bjuder in till tre dagars SEMINARIUM DEN 15-17/10.ARKEOLOGI & INTERPRETATION

- att aktualisera det avlägset förflutna –

Program

Torsdagen den 15 oktober.

Lokal: Rum D34, Linköpings universitet, D-huset. (Linköping)


13.00.

Carin Franzén och Magnus William-Olsson hälsar välkomna och introducerar seminariet och dess tema.


13.30 17.00. Filologi.

Forskarna Ellen Söderblom Saarla, Johanna Vernqvist och Lars-Håkan Svensson talar utifrån sin forskning om anonym medeltida litteratur, Margaretha av Navarra och Sapfo.


18.30 Middag för dem som så önskar på restaurang i Linköping. Uppläsning av antik poesi.


Fredagen den 16 oktober

Lokal: Hörsal ”Harlekinen”, Norrköpings konstmuseum. (Norrköping)


10.00. Filosofi.

Anna-Lena Renqvist: : ”En solfjäder av presens med förflutet stoff avhängig en tillkommande framtid” – Om Augustinus tidslära.


 10.45 – 12.15. Bildkonst.

Helena Persson. Att aktualisera ett skeende. Om utsållningen, dess blottande och döljande. Diskussion.


12.30 –13.30 LUNCH


13.30 –15.00 Musik.

Lars Jonsson: Medeltidens musik – en fjärran eller samtida spegel? Diskussion


15.30 – 17.00 Teater.

Johan Celander med gäster Om teatern, aktualiteten, tiden och historien.


KL 19.00 FEST!!! BAREN ÖPPNAR


Kl. 19.30 Poesi.

Magnus William-Olssons framför bibelparafrasiskt samtidskritik förlagd till undervattensmiljö; Fantasy på fri vers för gamla barn, ur sin kommande bok Eremitkräftans sånger (W&W jan 2016).


19.45. DANS!

(DJ Absconditus spelar afrikansk, karibisk och latinsk dansmusik)LÖRDAGEN 17 oktober

Lokal: Norrköpings konstmuseum


11.00 – 13.00 Sammanfattande samtal

Samtalets spelas in och publiceras sedan som pod.
OBS! för fredagskvällens fest krävs ingen föranmälan. Men vill man komma på hela eller delar av det övriga programmet måste man sända ett mail och berätta vad man tänker delta i till magnuswo.fsl@gmail.com


Medverkanden:


Johan Celander, regissör och mångårig chef för Östgötateatern.


Carin Franzén, litteraturforskare, föreståndare för forskarskolan Språk & Kultur i Europa vid Lindköpings universitet. Hon disputerade på en av handling om Julia Kristeva, har intresserat sig mycket psykoanalys, medverkat i redaktionen för tidskrifteen Aiols och Divan. Böcker om modern och äldre litteratur, bland andra: I begynnelsen var ordet: essäer om den litterära erfarenheten (2002), För en litteraturens etik: en studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap (2007) och Till det omöjligas konst: essäer om litteratur och psykoanalys (2010), Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi (2012)


Lars Jonsson, musiker och musikproducent verksam vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Central gestalt för den legendariska skivetiketten Bauta records.


Helena Persson, chef för Norrköpings konstmuseum, tidigare chef för Göteborgs konsthall.


Anna-Lena Renqvist, filosof och sedan många år delaktig i FSL:s verksamheter. Disputerade 2004 vid universidad de Pompeu Fabra med avhandlingen Eros, Kronos y Kairos : hacia una doctrina de tiempo de F.W.J. Schelling. Skriver på en bok om skapandet och tiden för FSL:s skriftserie Ariel, litterär kritik.


Ellen Söderblom Saarla, litteraturforskare vid Linköpings universitet. Hennes avhandlingsarbete handlar om 1100-talets romanlitteratur.


Lars-Håkan Svensson, poet, översättare, litteraturforskare. Under fem och ett halvt decennium har L-H S varit en mycket viktig förmedlare, introduktör och kritiker av såväl klassisk som modern poesi i Sverige. Under många år redaktör för den legendariska poesitidskriften Tärningskastet. 2013 utkom Eros skakar mig där han tillsammans med Jesper Svenbro samlat och kommenterat sina tolkningar av Sapfo och Alkaios.


Johanna Vernqvist, litteraturforskare vi Lidköpings universitet och kritiker. Hennes avhandling handlar om  hur begär, kärlek och sexualitet representeras i Margareta av Navarras (1492-1549) verk Heptameron (1559) samt i lyrik av Louise Labé (1526-1566) och Gaspara Stampa (1523-1554).


Magnus William-Olsson poet, kritiker översättare och grundare av FSL.

lördag 5 september 2015

SPRÅK OCH OFÖRNUFT- realeasesamtalet


Antologien Språk och oförnuft behandlades under ett samtal i ”teatertrean” på Stockholms dramatiska högskola. Författaren och forskaren Hanna Nordenhök hade fått i uppdrag att inleda och leda samtalet. Av bokens författare närvarade Lars-Gunnar Bodin, Helena Granström, Mats Rosengren, Johns Swedenmark samt redaktören Magnus William-Olsson. Tyvärr blev Hann sjuk och tvingades tacka återbud. I hennes ställe kom författaren, forskaren och dramatikern Christina Ouzounidis och framförde en inledande text av Hanna. Hon deltog förstås också i samtalet. Den långa raden prominenta samtalsdeltagare som alla satt församlade i en stor ring av stolar, presenterar sig själva i samtalsinledningen. I mitten av ringen en mikrofon. Inspelningen finns att tillgå här:
https://soundcloud.com/magnusw-o/sprak-och-ofornuft-releasesamtalet

Läs mer om boken här: