står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 8 januari 2017

VÄLKOMMNA TILL KRITIKFÖRLÄSNING NR 1 AV 18


Onsdagen den 1 Februari kl. 19.00 talar kritikern, historikern, författaren och redaktören

Axel Andersson 

under rubriken 

DET KRITISKA GÅNGJÄRNET

- redaktionen och offentligheten -Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.Detta är den första av sammanlagt 18 föreläsningar under två åt. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.