står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 26 augusti 2014

UPPMÄRKSAMHET - FSL:s seminarium den 3-5 oktober

Uppmärksamhet är den kanske viktigaste förmåga konstnärer och tänkare ägnar sina liv åt att odla, träna, utvidga och förfina. Uppmärksamhet inför det gjorda och det ogjorda. Det närmast omöjliga i att uppfatta vad man faktiskt gjort, vad som står där, hur det faktiskt låter, vad som syns! I den kritiska akten - det urskiljande som på gammalgrekiska kallas krínein  och som är centralt i nästan all konstnärlig och filosofisk verksamhet - är uppmärksamheten själva förutsättningen.

Men uppmärksamhet är också ett begrepp med vars hjälp vi kan tolka samhället, politiken, tekniken och ekonomin. Inom såväl psykologi som samhällsvetenskap,  ekonomi och humaniora har begreppet Uppmärksamhet under det senaste decenniet fått en allt ymnigare användning, inte minst i ljuset av det amorfa fenomen som brukar kallas digitaliteten. Slå på ordet ”attention” i googel scholar så får ni en vag uppfattning om fältets bredd.

FSL:s tredje seminarium i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola äger rum den 3-5 oktober och ägnas Uppmärksamhet. Framträder gör filosofer, konstnärer och musiker av olika slag (se programmet nedan). Men i centrum står, som alltid vid FSL:s seminarier samtalet och de samtalandes erfarenheter, kunskaper och idéer. På lördagskvällen, med dess föreställning, bar, dans och fest kan man komma oanmäld. Men vill man delta i dagsprogrammen måste man anmäla sitt deltagande till adress magnuswo.fsl@gmail.com VÄLKOMNA!

Texter inför seminariet. Kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmers essä ”Orden, bilderna, Uppmärksamheten” samt kapitlet ”uppmärksamhet” ur Magnus William-Olssons bok Läsningen föregår skriftenpoesins aktualitet. De som anmäler sig till seminariet på adress magnuswo.fsl@gmail.com får texterna som pdf i retur.

Erbjudande: KATE LARSON, GÖRAN TORRKULLAS OCH BABIS CARABEIDIS NYUTKOMNA BOK STIGLÖSHET, 3 ESSÄER OM UPPMÄRKSAMHETENS FORMER som ligger till grund för lördagsförmiddagens program finns att köpa för endast 100 kr + porto. Sänd ett mail märkt ”köpa stiglöshet” med namn och adress till info@lejd.se

Lokal: Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, Stockholm

 PROGRAM

Fredag
13.00
Magnus William-Olsson introducerar temat.

13.30 – 17.00
Diskussion om begreppet uppmärksamhet, dess användbarhet i estetisk, politik, historisk,  samhälls- och samtidsanalys med utgångspunkt i seminariedeltagarna praktiker, tänkande och konst. Tänk gärna igenom era erfarenheter i förväg, tänk också på begreppets eventuella användbarhet utanför det rena skapandet. Förhoppningen är att vi denna dag skall ha formulerat så många frågor, erfarenhet och uppslag som möjligt som vi kan ta med oss till lördagens samtal.

Någon gång efter någon under eftermiddagen framförs "Just my imagination" av Dag Andersson, Pär Ulander, David Tallroth och Carina Reich.

Lördag
10.00-13.00
Stiglösheter - Kate Larson om "Drömmens språk, naturens tystnad" och Göran Torrkulla om "Vardagen som orten för våra liv" 

LUNCHPAUS

14.00-15.00
”Uppmärksamhet i kollektiva skaparprocesser”. Regissören Johanna Garpe.

15.30-17.00
Lise-Lotte Norelius och Ida Lunden uppmärksammar Ludd.

MIDDAGSPAUS

19.00. Öppnar Baren

19.30
Sim Sala Bim. Bogdan Szyber & Miss Direction med Tom Stone.

20.30 ca. Dans med DJ absconditus och gäster

 
Söndag
11.00-13.00
Sammanfattande diskussion som spelas in för publicering på FSL:s podcast-sida: http://fslpodcast.blogspot.se/

Medverkande

Johanna Garpe är regissör av såväl teater som opera verksam såväl i Sverige som utomlands. Hon är professor i ”Kroppsliga och vokala praktiker” på Stockholms konstnärliga högskola. I höst är hon aktuell i och med att Kungliga Operan ånyo tar upp hennes hyllade uppsättning från 2011 av Francis Poulencs revolutionsopera Karmelitsystrarna. Och den 5 september är det premiär "Karl Gerhard- en fantasi om en revykung" på Stockholms Stadsteaterden, i JGs regi. Se: http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Evenemang/Karl-Gerhard/ 

Kate Larson är författare och filosof. Hon debuterade 1986 med romanen Flampunkten och har sedan givit såväl romaner, som essäer och annan prosa. 2009 disputerade hon på avhandlingen Everything important is to do with passion om kärleksbegreppet hos filosofen och författaren Iris Murdoch.

Ludd är en duo bestående tonsättarna och musikerna Lise-Lotte Norelius och Ida Lundén. Lyssna och läsa om Ludd på http://www.ludd-music.com/ Läsa om L-I N på http://www.lise-lottenorelius.se/ och om I L på http://www.idalunden.se/svenska/sv_index.html

Tom Stone (artistnamn för Thomas Bengtsson) är trollkarl och artist verksam såväl i Sverige som utomlands. Han är också författare till flera skrifter om trolleri. Se mer på http://www.trollkonstnär.se/

Bogdan Szyber är gränsöverskridande konstnär och artist. Tillsammans med Carina Reich har han alltsedan 80-talet gjort en lång rad uppmärksammade föreställningar, installationer och performances. En bra bild av mångfalden i hans arbete får man genom Reich + Szybers hemsida http://reich-szyber.com/ Från och med september 2014 är BS verksam som doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.

Göran Torrkulla är konstnär och filosof verksam vid Åbo Akademi. Han har en omfattande utställningsverksamhet bakom sig såväl i sitt hemland Finland som i Sverige. Den som vill bekanta sig med hans filosofiska tänkande kan fördel läsa essän ”Om uppmärksamhetens former” i Stiglöshet (Lejd, 2014) men även förslagsvis läsa Moralfilosofiska essäer¸(Thales 2001), ”Några tankar om att förstå och inte förstå konst” (Finsk tidskrift nr 243-244, 1998). Se också http://filosofia.fi/se/ordbok/T

lördag 16 augusti 2014

KONSTENS KUNSKAP/KUNSKAPENS KONST - ÖPPNA FÖRLÄSNINGAR HÖSTEN 2014

Välkomna till årets öppna FSL-föreläsningar i hus 28 på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm: KUNNA, FÖRMEDLA, VETA, FÖRÄNDRA.

De två tidigare föreläsningsserierna, samlade i böckerna Performativ kritik och Methodos (se http://konstenskunskapkunskapenskonst.blogspot.se/ ), har visat vikten av att konsten inte enkelt övertar den filosofiska kunskapsteorins perspektiv, positioner och begrepp när den reflekterar över och formulerar vad den kan och vet. I år har vi därför bjudit in fyra tänkare och konstnärer från olika discipliner att tala om varsina verb som alla rör vid grundläggande förhållanden mellan konst och kunskap.
 
Torsdagen den 4 september kl. 15.00. talar filosofen Mats Rosengren med utgånspunkt verbet kunna.
Torsdagen den 18 september kl. 15.00. talar tonsättaren, poeten, mm Lars-Gunnar Bodin med utgångspunkt i verbet förmedla.
Torsdagen den 16 oktober kl. 15.00. talar författaren Helena Granström med utgångpunkt i verbet veta.
Torsdagen den 6 november kl. 15.00. talar konstnären Loulou Cherinet med ugångspunkt verbet förändra.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Lokal: hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm. Fritt inträde.

Mats Rosengren (f.1962)är professor i retorik vid Södertörns Högskola. Hans forskning har sin bas i filosofi men sträcker sig över ett brett kunskapsfält som också inbegriper litteraturvetenskap, arkeologi och idéhistoria. En i sammanhanget lämplig bok för den som ännu inte lärt känna MR:s tänkande är Doxologi – En essä om kunskap som finns på bibliotek och som kan köpas t.ex. här: http://www.adlibris.com/se/sok?q=doxologi+%3A+en+ess%C3%A4+om+kunskap
MR leder för närvarande ett forskningsprojekt med titeln On Social Meaning – Ernst Cassirer, Cornelius Castoriadis and Philosophical-Rhetorical Anthropology se https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1394114310659
 
Lars-Gunnar Bodin (f.1935) har en på en gång vid och precis konstnärlig verksamhet bakom sig. Han var en av pionjärerna den svenska elektronmusiken och var den som tillsammans med Bengt-Emil Johnson myntade begreppet text-ljud-komposition. Han var under flera avgörande år ordförande för Fylkingen i Stockholm och en ledande kraft bakom EMS (elektronmusikstudion) som sedan 60-talet varit ett ständigt vitalt centrum för ljudkonst och avantgardistisk estetik. Som lärare såväl i Sverige som i USA har han inspirerat generationer av konstnärer, tonsättare och musiker. L-G B:s verk sträcker sig från musik, över poesi, bildkonst och performance. Helt nyligen utkom han med diktsamlingen Ord-Smak (Firework-edition) se Pär Thörns recension i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/bocker/bokrecensioner/intressant-i-marginalen/
Läs mer om L-G B på: http://www.semicolon.se/

Helena Granström (f. 1983) är författare, dramatiker och kritiker. Hon debuterade 2008 med boken Alltings mått och har sedan dess givit ut ytterligare fyra böcker, senast Hysteros (Natur & Kultur, 2013). HG är en profilerad och oväntad kritiker och skribent som rör sig över stora kunskapsfält och genrer. Ofta har hon artikulerat en civilisationskritik bortom med utgångspunkt mindre i politisk ideologi än i naturvetenskaplig, teknikkritisk och filosofisk reflektion.
Det finns många länkar till artiklar om och av HG på nätet, för dem som inte läst men vill bekanta sig med hennes senaste böcker, läs exempelvis:

Loulou Cherinet (f.1970) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och University School of Fine Art & Design i Addis Abeba, Etiopien. Hon arbetar i flera medier, inte minst film och foto. Hennes verk som ofta har ofta en dokumentär sida är noggrant iscensatta, förhållandet mellan form och utsaga är alltid precist och genomtänkt i hennes verk. LC har en lång rad internationella och svenska utställningar bakom sig. 2011 presenterades en stor retrospektiv utställning av hennes verk på Röda Sten i Göteborg. Under snare år har hon undervisat mycket, bland annat på Kungliga Konsthögskolan.
För mer info om LC:
Recension av retrospektiven på Röda Sten i Göteborg: ://konsten.net/loulou-cherinet-pa-roda-sten/