står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

fredag 26 maj 2017

KRITIKEN I DEN NYA OFFENTLIGHETENtorsdagen den 8 juni kl. 19.00 talar
 Jesper Olsson

under rubriken

Infrastruktur, posthumaniora och kunskapstrafik


Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.


OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.Jesper Olsson är kritiker, redaktör och biträdande professor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Han var med och startade och arbetar ännu med tidskriften OEI. JO disputerade 2005 på en avhandling med titeln Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal och forskar numera om förhållandet mellan litteratur, konst och medier, om medier som ekologier och infrastrukturer i kultur, samhälle och vardagsliv. Under senare år har han även varit verksam inom HUMTANK - en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som syftar till att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.Detta är den femte av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.