står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

lördag 16 augusti 2014

KONSTENS KUNSKAP/KUNSKAPENS KONST - ÖPPNA FÖRLÄSNINGAR HÖSTEN 2014

Välkomna till årets öppna FSL-föreläsningar i hus 28 på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm: KUNNA, FÖRMEDLA, VETA, FÖRÄNDRA.

De två tidigare föreläsningsserierna, samlade i böckerna Performativ kritik och Methodos (se http://konstenskunskapkunskapenskonst.blogspot.se/ ), har visat vikten av att konsten inte enkelt övertar den filosofiska kunskapsteorins perspektiv, positioner och begrepp när den reflekterar över och formulerar vad den kan och vet. I år har vi därför bjudit in fyra tänkare och konstnärer från olika discipliner att tala om varsina verb som alla rör vid grundläggande förhållanden mellan konst och kunskap.
 
Torsdagen den 4 september kl. 15.00. talar filosofen Mats Rosengren med utgånspunkt verbet kunna.
Torsdagen den 18 september kl. 15.00. talar tonsättaren, poeten, mm Lars-Gunnar Bodin med utgångspunkt i verbet förmedla.
Torsdagen den 16 oktober kl. 15.00. talar författaren Helena Granström med utgångpunkt i verbet veta.
Torsdagen den 6 november kl. 15.00. talar konstnären Loulou Cherinet med ugångspunkt verbet förändra.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Lokal: hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm. Fritt inträde.

Mats Rosengren (f.1962)är professor i retorik vid Södertörns Högskola. Hans forskning har sin bas i filosofi men sträcker sig över ett brett kunskapsfält som också inbegriper litteraturvetenskap, arkeologi och idéhistoria. En i sammanhanget lämplig bok för den som ännu inte lärt känna MR:s tänkande är Doxologi – En essä om kunskap som finns på bibliotek och som kan köpas t.ex. här: http://www.adlibris.com/se/sok?q=doxologi+%3A+en+ess%C3%A4+om+kunskap
MR leder för närvarande ett forskningsprojekt med titeln On Social Meaning – Ernst Cassirer, Cornelius Castoriadis and Philosophical-Rhetorical Anthropology se https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1394114310659
 
Lars-Gunnar Bodin (f.1935) har en på en gång vid och precis konstnärlig verksamhet bakom sig. Han var en av pionjärerna den svenska elektronmusiken och var den som tillsammans med Bengt-Emil Johnson myntade begreppet text-ljud-komposition. Han var under flera avgörande år ordförande för Fylkingen i Stockholm och en ledande kraft bakom EMS (elektronmusikstudion) som sedan 60-talet varit ett ständigt vitalt centrum för ljudkonst och avantgardistisk estetik. Som lärare såväl i Sverige som i USA har han inspirerat generationer av konstnärer, tonsättare och musiker. L-G B:s verk sträcker sig från musik, över poesi, bildkonst och performance. Helt nyligen utkom han med diktsamlingen Ord-Smak (Firework-edition) se Pär Thörns recension i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/bocker/bokrecensioner/intressant-i-marginalen/
Läs mer om L-G B på: http://www.semicolon.se/

Helena Granström (f. 1983) är författare, dramatiker och kritiker. Hon debuterade 2008 med boken Alltings mått och har sedan dess givit ut ytterligare fyra böcker, senast Hysteros (Natur & Kultur, 2013). HG är en profilerad och oväntad kritiker och skribent som rör sig över stora kunskapsfält och genrer. Ofta har hon artikulerat en civilisationskritik bortom med utgångspunkt mindre i politisk ideologi än i naturvetenskaplig, teknikkritisk och filosofisk reflektion.
Det finns många länkar till artiklar om och av HG på nätet, för dem som inte läst men vill bekanta sig med hennes senaste böcker, läs exempelvis:

Loulou Cherinet (f.1970) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och University School of Fine Art & Design i Addis Abeba, Etiopien. Hon arbetar i flera medier, inte minst film och foto. Hennes verk som ofta har ofta en dokumentär sida är noggrant iscensatta, förhållandet mellan form och utsaga är alltid precist och genomtänkt i hennes verk. LC har en lång rad internationella och svenska utställningar bakom sig. 2011 presenterades en stor retrospektiv utställning av hennes verk på Röda Sten i Göteborg. Under snare år har hon undervisat mycket, bland annat på Kungliga Konsthögskolan.
För mer info om LC:
Recension av retrospektiven på Röda Sten i Göteborg: ://konsten.net/loulou-cherinet-pa-roda-sten/ 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar