står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

lördag 5 september 2015

SPRÅK OCH OFÖRNUFT- realeasesamtalet


Antologien Språk och oförnuft behandlades under ett samtal i ”teatertrean” på Stockholms dramatiska högskola. Författaren och forskaren Hanna Nordenhök hade fått i uppdrag att inleda och leda samtalet. Av bokens författare närvarade Lars-Gunnar Bodin, Helena Granström, Mats Rosengren, Johns Swedenmark samt redaktören Magnus William-Olsson. Tyvärr blev Hann sjuk och tvingades tacka återbud. I hennes ställe kom författaren, forskaren och dramatikern Christina Ouzounidis och framförde en inledande text av Hanna. Hon deltog förstås också i samtalet. Den långa raden prominenta samtalsdeltagare som alla satt församlade i en stor ring av stolar, presenterar sig själva i samtalsinledningen. I mitten av ringen en mikrofon. Inspelningen finns att tillgå här:
https://soundcloud.com/magnusw-o/sprak-och-ofornuft-releasesamtalet

Läs mer om boken här: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar