står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

måndag 27 februari 2017

3:e föreläsningen "Kritiken i den nya offentligheten"

Välkomna till FSL:s öppna föreläsningsserie i ämnet Kritiken som konst- och kunskapsform!
~
Onsdagen den 8 mars kl. 19.00 talar
Carin Franzén 
under rubriken 
Kritiken och det omedvetna.

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56. 

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.
~
Carin Franzén är professor och
föreståndare för Forskarskolan Språk och kultur i Europa vid Linköpings universitet.  Hon disputerade 1996 på avhandlingen Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik. Hennes senaste böcker: 2010 gav hon ut Till det omöjligas konst. Essäer om litteratur och psykoanalys (Glänta Produktion) och 2012 Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi (Ersatz).

Detta är den tredje av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar