står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

onsdag 19 juni 2013

HÖSTENS FÖRELÄSNINGAR i serien KONSTENS KUNSKAP/KUNSKAPENS KONST


Methodos – konst, kunskap, väg.


I föreläsningsserien ”Konsten kunskap/kunskapens konst” ger FSLs forskarseminarium tillsammans med kursen Performativ kritik, Kungliga Konsthögskola och Stockholms Dramatiska Högskola i höst fyra offentliga föreläsningar med utgångspunkt i frågan om metod.

När nu konsten i rask takt akademiseras, inte minst i hägnet av fenomenet ”Konstnärlig forskning”, så hämtas den kunskapsteoretiska apparaten inte sällan från vetenskapen. Kravet på ”metod” är ett av många uttryck för detta. Men i vad mån följer konstens kunskapande en väg (grek. hodós)? Är metodbegreppet alls användbart i samband med konstnärligt skapande/tänkande? Vilka andra beskrivningar och begrepp angående konstens hur göra kan vara aktuella? Har skapandet ett telos och hur skulle det i så fall kunna beskrivas?

Lokal Hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen. Alla intresserade är välkomna

Torsdagen den 5 september kl. 15.00 föreläser Magnus William-Olsson.
Torsdagen den 19 september kl. 15.00 föreläser Christina Ouzounidis.
Torsdagen den 3 oktober kl. 15.00 föreläser Jonna Lappalainen.
Torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 föreläser Jan Håfström.

Jan Håfström är konstnär. Den långa raden utställningar i Sverige och utomlands alltsedan sextiotalet, böcker och artiklar av och om honom, mm kan överblickas på

Jonna Lappalainen är filosof, verksam vid Centrum för praktiskt kunskap vid Södertörns Högskola. Hon disputerade 2009 på avhandlingen Den Enskilde: En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. För mer info

Christina Ouzounidis  är dramatiker och regissör och medlem av konstnärskollektivet Weimar. Hon är även verksam som konstnärlig forskare. För mera info http://www.colombine.se/forfattare/nordiska/christina-ouzounidis
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=724

Magnus William-Olsson är poet, kritiket och översättare, aktuell med diktsamlingen Homullus absconditus (utk. 5 sept.). Han leder FSL:s forskarseminarium. För mer info
http://www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?PersonId=10205

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar