står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 5 november 2013

SKAMSEMINARIUM 7-8 december


FSL:s forskarseminarium bjuder in till SKAM-seminarium 7-8/12 i HUS 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm.


 
OBS! Vill du vara med på seminaret under DAGTID, anmäl intresse snarast till magnuswo.fsl@gmail.com  Antalet platser är begränsat


Utgångspunkten för seminariet är boken Och de såg att de var nakna – skam och beskydd av Kari Løvaas. För information om boken se http://karilovaas.blogspot.se/

 

Seminariets anmälda deltagare kommer att få sig tillsänt ett kapittel ur boken som pdf men boken kan också köpas t.ex. via www.adlibris.com eller genom att sända ett mail till info@ariel.nu

 
 
Program

Lördag den 7 december (anmälda deltagare):

10.30 – Magnus William-Olsson hälsar välkomna.
10.45- 11.45 Essäföreläsning med utgångspunkt i boken av Jonas Brun. Titel: Silvan Tomkins, Anita Bryant, Jean Genet, Lana Turner, Wayne Koestenbaum, Kari Løvaas, Frank O’Hara, och Tony Kushner i en pågående revidering av skammens manus.
12.00-12.30 reaktioner och samtal.


12.30-13.30 Lunch

14.00-15.00 Essäföreläsning med utgångspunkt i boken av Anna-Karin Selberg. Titeln: Känslan av det ohyggliga.
15.30-17.00 Samtal kring det sagda.                                                                                            

 
Lördag kväll: Föreställning. Release. Fest. Fri entré. ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN!
19.30-20.00. , Film/performance av Anette Sallmander:  "TaTau - att hamra in kontakt med sin historia - 3 generationers förkroppsligade erfarenheter."
20.15-20.45. Musik: Peter Söderberg spelar nutida och tidig musik för luta.
20.50 – 21.20. Kari Løvaas läser ur sin bok.

Mingel och dans. Vin att köpa.

Söndag den 8 december (anmälda deltagare)
11.00-13.00 Högläsning ur boken och samtal kring det skedda. Samtalet spelas in och publiceras sedan som podcast.


Jonas Brun är poet, romanförfattare och essäist. Hans senaste roman,Skuggland, tilldelades SRs romanpris förra året. För mer info se t.ex: http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/jonas-brun-skuggland/

Anna-Karin Selberg
är författare och filosof. Hon har skrivit två romaner och arbetar på en avhandling
Anna-Karin Selberg skriver på en avhandling om begreppet "ethos" hos Heidegger.  En recension av hennes senaste roman kan läsas på:


Peter Söderberg är lutenist. Han spelar dels mycket gammalmusik dels nutidamusik och är en av den svenska musikvärldens främsta lutenister och tillika musikskribent i bl.a. Nutida Musik.  Lyssna t.ex. på skivorna Liuto con forza (2010) eller Fantasies & Chansons (2011) båda finns på Spotify.

Anette Sallmander är mimare, skådespelare, regissör, performancekonstnär, mm
Under ett par år har hon arbetat med ett projekt om skam vid kursen ”Performativa praktiker” på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Se .tex. http://limmud.se/?page_id=1823


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar