står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 20 mars 2012

FORSKARSEMINARIET den 21-22 april

Diktens »vi«Om traditioner, tradering, översättning

Lördag 21/4
* 10:00–10:30. Gunnar Wærness och Mikael Nydahl presenterar sig & sin översättarverkstad.

* 10:30–12:00. Mikael Nydahl talar om arbetet med Velimir Chlebnikov under rubriken »Diktens vi«.

* 13:30–15:00. Den ryska poeten Olga Sedakova föreläser under rubriken »Om ordet« om dikt, språk och ljudande, samt samtalar med sin svenske översättare Mikael Nydahl. Språk: ryska, svenska och engelska.

* 15:00–17:00. Gunnar Wærness talar tillsammans den zimbabwesiske musikern Tipei Marazanye om musik, tradition, text och tradering i Zimbabwe. Språk: norska, shona och engelska.

* 19:00. Chlebnikoc uppläsning. På ryska, norska och svenska. Uppläsare: Olga Sedakova, Gunnar Wærness och Mikael Nydahl

Söndag 22/4
* 11:00. Mikael Nydahl läser och diskuterar nytolkade Chlebnikov-texter på svenska.

Därefter sammanfattande diskussioner och fria reflektioner över gårdagens föreläsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar