står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

onsdag 15 februari 2012

FORSKARSEMINARIETS MÖTEN UNDER VÅREN 2012

Under kritikfetivalen22-25/2 i Köpenhamn/Malmö håller Forskarseminariet i tre program.
Torsdagen den 23 kl.18.00 – 20.00 på LOFTET i Malmö Håller vi två seminarier med utgånspuntk i skriftseriens två första titlar

- ”Översättningspoetik”:
Ett seminarium om John Swedenmarks bok Baklängesöversättning – och andra texter. Nummer 1 i FSL/Ariels skriftserie ”Litterär Kritik”.
Medverkande: John Swedenmark, översättare, kritiker och författare, samt
Magnús Sigurðsson, isländsk språkvetare och översättare.

- ”Poesins aktualitet”:
Ett seminarium om Magnus William-Olssons bok Läsningens föregår texten – poesins aktualitet. Nummer 2 i FSL/Ariels skriftserie ”Litterär Kritik”.
Medverkande: Magnus William-Olsson, poet och kritiker, samt Ann Lingebrandt, författare och kritiker på Helsingborgs Dagblad.

Fredagen den 24/2 kl. 19.00 Håller vi ett seminarium med utgångspunkt i Anders Olsson bok Ordens asyl.

- ”Skrivande och exil”:
Med anledning av boken Ordens asyl, Inledning till den moderna exillitteraturen av Anders Olsson hålls ett seminarium om skrivande och exil, med danska och svenska författare som har personlig erfarenhet av exil och asyl.
Medverkar gör bland andra: Anders Olsson, poet, kritiker och litteraturvetare. Ángela Inés Garcia, poet, översättare och skribent.
Murat Alpar, poet och översättare.
Mustafa Can, författare och journalist.
Moderator: Magnus William-Olsson, poet och kritiker.

Helgen den 21 och 22/4 Ägnas forskarseminarier Michael Nydahls och Gunnar Wærness översättningsprojekt. Gästföreläsare blir bland annat den ryska poeten Olga Sedakova.

Helgen den 12.13 Maj Gästas seminariet av de amerikanska poeterna, översättarna och ledare för det berömda översättningsprogrammet på Brown University, Forrest Gander och C.D. Wright. Seminariet kommer också att behandla tonsättaren och litteraturvetaren Axel Englunds foskning och bok Still Songs: Music In and Around the Poetry of Paul Celan om Paul Celan och musiken.

Utöver  Forskarseminarierna fortsätter vi vårt samarbete med KKH och STDH kring POESILABBET. Följ den verksamheten på WWW.POESILABBET.SE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar