står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 27 mars 2011

Sem 26-27 nu ammanfattat

FORSKARSEMINARIE 26-27 Mars, som tog sin utgångspunkt i John Swedenmarks forskning finns nu sammnfattat på FSLs hemsida

Se  http://fria.vaarskog.net/historikk.php

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar