står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

måndag 21 mars 2011

Hej, jag skapar denna teamblogg som plattform för forskarseminariets interna kommunikation mellan träffarna. Jag tror att den kan komma till använding.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar