står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 22 februari 2015

VAD SKER 2015?

Inför starten av det nya lärosätet Stockholms konstnärliga högskola ingick FSL ett samarbete som stadgade att vi skulle hålla fyra forskarseminarier under 2014. Efter många år av problem med finansieringen av seminariet upplevde vi samarbetet som löftesrikt, i synnerhet som vi hade mycket givande samtal med Utbildningsdepartementets representant, Eino Örnfeldt, och den tillförordnade rektorn Anna Lindal. Den ordinarie ledningen som tillträdde en bit in på året delade dock inte sina företrädares öppna och intresserade ledarstil. Efter att vi i närmare ett halvår på alla tillgängliga vis försökt få något slags besked kom slutligen ett enkelt mail där de avböjde fortsatt samarbete.

Efter beskedet kallade vi snabbt in FSL:s styrelse för att finna sätt att rädda forskarseminariets verksamhet innevarande år. Styrelsen beslöt att FSL skall ägna året åt att söka andra mer permanenta samarbeten och/eller former för att driva seminarierna vidare. Under tiden skall vi ingå mer tillfälliga allianser för att kunna genomföra seminarieverksamheten under 2015. Nästa planerade seminarium INTERPRETATION/ARKEOLOGI – ATT AKTUALISERA DET AVLÄGSET FÖRFLUTNA kommer alltså att äga rum, även om vi i nuläget inte vet exakt var och när.

Vi skall också försöka validera vår hittillsvarande verksamhet och vi kommer därför inom kort att per email be många av er som deltagit vid FSL:s seminarier att skriva några rader om era erfarenheter och upplevelser av verksamheten.

Kursen PERFORMATIV KRITIK fortsätter på Stockholms dramatiska högskola (Stdh). För information och ansökning se http://www.stdh.se/utbildningar/fristaende-kurser/performativ-kritik-15-16

Malmö Högskola har också initierat arbetet med att Starta en systerkurs i PERFORMATIV KRITIK i samarbete med FSL liksom med andra universitet/högskolor i regionen. Siktet är inställt på att kursen skall starta 2016.

FSL:s nordiska seminarium kommer också att hålla en större sammankomst i Helsingfors i höst i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

De fyra seminarier vi höll på SKH blev väldigt lyckade, mycket tack vara personalen på Linnégatan. Vi vill passa på att tacka dem alla, t.ex. Guiditta Sunnemark, Kay Artle, Johan Andersson och Leila Hammouda. Tack!

Sammanfattningar av de fyra seminarier vi höll på Linnégtan 2015:
1.  ”Seminariet som tankeform”:                                      
2. ”Risk”:
http://fsl-forskarseminariet.blogspot.se/2014/06/sammanfattning-av-riskseminariet-pa.html
 3.  ”Uppmärksamhet”:
4. ”Tänka språk”:
http://fsl-forskarseminariet.blogspot.se/2014/12/tanka-sprak-sammanfattning.html

För mer information, maila: magnuswo.fsl@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar