står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 27 april 2014

VAD RISKERAR DU? - Risk, kritik och sanning.

FSL bjuder in till öppet seminarium, diskussion, lärdom och fest på Stockholms konstnärliga högskola. 16-18 maj. Alla intresserade är välkomna!

Vår förmåga till sanning, till förändring, kritik och övertygelse tycks stå i relation till att vi tar risker. Men vad innebär det för konstnärer att riskera i vår tid? Vilka estetiska, politiska, filosofiska och personliga risker är nödvändiga att ta och vilka risker är vi faktiskt beredda att utsätta oss för som kritiker och konstnärer i ett samhälle och en offentlighet stadd i snabb och drastisk förvandling. Vad kan konstnären och kritikern ta för risker när hens utkomstmöjligheter krymper och beroenden ökar? Var, i förhållande till vilka diskurser, sammanhang och institutioner riskerar man idag sitt rykte, sitt namn och sin hållning? Vad står att vinna för den som tar risken? Och var finner man friheten att våga?

De som anmäler sig till seminariet kommer alla att få en enkät sig tillsänd med några enkla frågor om riskens roll i deras eget skapande och tänkande liv. 
OBS! - Anmäl deltagande till magnuswo.fsl@gmail.com

Fredag den 16 maj
Kl.. 13.00. Magnus William-Olsson introducerar seminariet tema.
13-30  – 17.00. Enkätgenomgång med diskussion. Seminariedeltagarna om vad riskens rolls i deras skapande och tänkande.

Lördag den 17 maj
10.00 – 13.00 Tilde Björfors och Camilla Damkjær: Risk och realitet – att sättas på spel i cirkus 
13.00 –14.00 LUNCH
14.00 ­–14.40 Monika Rink: RISIKO UND IDIOTIE - Jedes Missverstehen ist ein Missverstehen.  (RISK OCH IDIOTI – varje missförstånd är et missförstånd.)
15.00 – 15.45. John Swedenmark: Begränsningslöshet. Om uppdraget att inte vara en dikt
16.00 –17.00. Diskussion kring Monikas och Johns föreläsningar.

19.00. Monika Rinck läser dikter
19.30. Risk-kabaré: Några konstnärer tar en risk. Med bland andra Ulrika Nielsen och Rolf Hughes. Därefter: Fest med dans och allmänt riskbeteende.

Söndag den 18 maj
11.00 – 13.00 Slutdiskussion och summering av helgen (inspelning för podpublicering)

Lokal Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, Stockholm
För frågor ring Magnus William-Olsson

Språk: Skandinaviska är lingua franca under seminariet men som alltid är FSL en multi-språklig gemenskap. Vi översätter för och med varandra efter behov och förmågor. Monika Rinck kommer att föreläsa på tyska, simultantolkad av Elisabeth Poignant. Samtalet efter hennes och John Swedenmarks föreläsningar sker på engelska.

MEDVERKANDE
Tilde Björfors: Cirkusdirektör, forskare, regissör och artist. Grundare Cirkus Cirkör och var 2005-10 professor i Nycirkus på DOCH. Troligen har ingen enskild person betytt mer för nycirkusens utveckling som konstform, kunskapsfält och social kraft än TB. 2012 belönades hon därför med Natur & Kulturs Kulturpris.

Camilla Damkjær: Teater-, dans- och cirkusvetare. Disputerade 2005 på avhandlingen The Aesthetics of Movement – Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham.  Arbetar med ”Home-Made Academic Circus” eller ”Teatervetenskapliga repflektioner”, där hon har använder cirkuspraktiker, främst vertikalt rep, som ett sätt att reflektera över teoretiska och filosofiska problemställningar som angår scenkonst. CD ansvarar för forskarutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola.

Rolf Hughes: Prosapoet och konstnärlig forskare. Den förste i England som erhöll doktorsgrad i ”creative and critical writing” (1994). Har länga varit en centralgestalt på fältet ”Konstnärlig forskning” i Sverige och utomlands. Från och med i år är RH forskningsledare vid Stockholms konstnärliga högskola. Senaste bok: (red tills m Jenny Sundén) Second Nature: Origins and Originality in Art, Science, and New Media 

Ulrika Nielsen: svensk författare med ursprung i Svenskfinland. Kritiker och skribent ibland annat Ny Tid. UN har givit ut en flertal dikt och prosasamlingar. Senaste bok: Lite borta från platsen där jag talar - mikroprosa, anteckningar, brottstycken, 2011. Har under många år varit en central deltagare i FSL:s seminarier.

Elisabeth Poignant: Född i Holland, skolåren i Tyskland, i Sverige till och från sedan tidig vuxenålder, rör jag mig som tolk, översättare och lärare med och bland dessa länders språk och upptäcker ständigt nytt.  Från åttiotalet: en dansutbildning och tre barn samt fil mag. i ryska språket, konferenstolkutbildning och lärarhögskolan. 

Monika Rinck: är en av Tysklands mest uppburna poeter. Hon studerade religionsvetenskap, historia och litteratur i Berlin och USA. Debuterade 1998. Senaste bok: HASENHASS. Eine Fibel in 47 Bildern (2013) är en enastående poetisk ”vits-bok”. 2012 kom Honningprotokolle för vilken hon erhöll det senaste i raden av alla priser, Peter Huchel-priset. På svenska finns Till Omfamningens frånvaro i översättning av Anna Lindberg och Cecilia Hansson. MR är också översättare främst av ungersk (tills.m. med Orsolya Kalász) och engelskspråkig poesi samt librettist.

Johns Swedenmark: översättare, lingvist, skribent, föreläsare, kritiker, redaktör mm. Hans senaste bok: Baklängesöversättning, och andra texter, Ariel/Litterär kritik [2]  2011. Har under många år varit en central deltagare i FSL:s seminarier.

Magnus William-Olsson: Poet, kritiker, översättare och redaktör. Leder FSL:s forskarseminarium. Senaste bok, diktsamlingen Homullus absconditus (2013).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar