står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 2 februari 2014

"SEMINARIET SOM TANKEFORM" 6 mars 14.30 - 17.30

FSL gästar SARs Conference Loitering with Intent: A Feast of Research
http://www.uniarts.se/in-english/loitering-with-intent-5-7-march
Torsdagen den 6 mars 14.30-17.30.
Stockholms Konstnärliga högskola, Linnégatan 87

OBS! ANMÄL DELTAGANDE TILL magnuswo.fsl@gmail.com

Det som förr kallades ”offentligheten” reformuleras och förvandlas i vår tid. Digitaliseringen och massproduktionen av information gör förmedlandet till en akt som tar mer och mer av vår tid. Att referera till, att länka, att briefa, att informera och summera, tenderar att ersätta andra former av tänkande i det intellektuella och konstnärliga livet.

Seminariet, förstått som form för att ”tänka tillsammans”, har rötter långt bak den mänskliga civilisationen. Att samlas för att berätta historier, att diskutera gemensamma angelägenheter, att utöva religion och riter, att studera, festa, skapa och leka – alla dessa fundamentala former av mänsklig gemenskap och erfarenhet är involverade i seminariets tradition.

I vår distributionsera är seminariet ofta degraderat och devalverat till ett rationellt sätt att kommunicera information och resultat. I den akademiska världen bjuder skarpa tänkare och forskare varandra att hålla 30 minuters ”papers” och ”talks”, plus 15 minuters diskussion.

Vanligen varar FSL-seminarier över tre dagar och rymmer föreläsningar, föreställningar, diskussioner, måltider, rus och dans. FSLs seminarierum på SARs konferens får därför betraktas som ett slags meta-seminarium, det varar bara i tre timmar men hoppas i gengäld kunna reflektera kring olika slags uppmärksamhets- och tankeformer som tar tillvara seminariets epistemologiska potential och komplexa historia.

Innehåll

1.       En text kring Seminariets som tankeform av Magnus William-Olsson bör alla som kommer till seminariet har läst. Den finns att läsa och ladda ner som pdf här http://fsl-forskarseminariet.blogspot.se/2014/02/the-seminar-as-form-for-thinking.html

2.       Irina Sandomirskaja föreläser under titeln ”Thinking alone and thinking togheter”
 Abstract:Thinking in front of a Mirror: Dialogue in Reflection Mikhail Bakhtin's short fragment called "Man in front of a Looking Glass" (1943) ends with an enigmatic statement about the paradox of reflection: "Gazing at me [from the mirror] are somebody else's eyes." In my presentation, I will analyze this formula to discuss the alone-ness and the non-alone-ness of thinking. At a first glance, in this fragment, we seem to confront just another version of Bakhtin's dialogue. However, here dialogue appears as something ominous. It is an interaction of the thinking self with itself that is full of conflict, falsehood, and self-deception. The gaze of the Other is the possession of me. The truth in the understanding by the thinking self of the self is in principle unattainable. Such a dark vision is far removed from the present-day naive interpretations of dialogue as pacification of conflict as this has been promoted by the science of dialogics. In my presentation, I will analyze this short fragment and invite the audience to reflect on the dark side of dialogue, on the negativity of reflection, and on the challenges of thinking "alone" that means "not alone" and "never alone", under the frightening gaze of the Other looking at me from my reflection in the mirror.

3.       Lisa Ullén och Nina de Heney spelar och föreläser under titeln ”Improvisation as an epistmological act”.

seminariet äger rum på engelska

Irina Sandomirskaja är professor I cultural studies vid Södertörns Högskola och ingår i projektet ”The loss of ground as common ground” http://ostersjostiftelsen.se/projekt/171-loss-of-grounds-as-common-ground--an-interdisciplinary-investigation-of-the-common-beyond-liberal-and-communitarian-claims
PhD I Lingvistik från Institute of Linguistics, USSR Academy of Sciences, Moscow, med avhandlingen Metaphoric Emotive Verbs with the Semantics of Human Conduct.
Mer information: http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/agetopenagent&key=sh_personal_publ_en_319266


Lisa Ullén, piano och Nina de Heney, kontrabas, bildade sin duo 2007. De är båda ytterst verksamma på den svenska och internationella jazz- och improvisationsscenen.
LU är också tonsättare utbildad vid Musikhögskolan och EMS. NdH är utbildad bl.a. vid Miroslav Vitous New-England Conservatory, Boston och Musikhögskolan i Göteborg.
Se och hör dem spela t.ex. på: http://www.youtube.com/watch?v=5UcVgNSDiv4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar