står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

onsdag 23 november 2011

Schema Nästa Forskarseminarium

Forskarseminariet den 10-11 december 2011. 
                                Jeg kom til verden med et vakkert sår, det var alt jeg var utrustet med.
                                                                                                (Franz Kafka)

Forskarseminariet ägnas denna helg åt den norska kritikerns och fotografen Kari Løvaas projekt kring ”skam”. Projektet prövar begreppet och företeelsen ”skam” sådan den tematiseras, beskrivs och förklaras i konst, litteratur, teologi och filosofi.

SCHEMA

Lördag den 10 december

Samling kl. 10.00. Magnus William-Olsson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda.
10.30 – 12.00. KARI LØVAAS föreläser + diskussion.
12.00- 13.30. Lunchpaus
13.30- 15.00. ELSE-BRITT KJELLQVIST föreläser + diskussion.
15.30- 17.00. ELISABETH HJORT föreläser + diskussion.
17.00-19.00 Middagspaus

19.00 Välkomna till kvällens evenemang.

19.30. JOHN SWEDENMARK och MAGNUS WILLIAM-OLSSON presenterar det två första böckerna i FSLs nya skriftserie ”Ariel/Litterär Kritik”.


20.30. ANNA LINDAL framför Bachdekonstruktioner.

VIN och DANS


Söndagen den 11 december

Samling kl. 11.00. Kari läser högt ur Kafkas ”En landsens lege”  + sammanfattande samtal.

12.30. Magnus William-Olsson presenterar något av Forskarseminariets verksamhet 2012.


Kari Løvaas är kritiker och fotograf. Hon är verksam i Morgenbladet och har publicerat artiklar och essäer i åtskilliga skandinaviska tidskrifter. Har under många år varit en av huvudpersonerna i FSLs verksamheter.

Elisabeth Hjorth är poet, romanförfattare, kritiker och teolog. Hennes senaste bok är romanen Hängivelsen (Norstedts 2011).

Else-Britt Kjellqvist är poet, essäist och psykoanalytiker. Hon har skrivit flera böcker om skam, bland annat Rött och vitt – Om skam och skamlöshet (Carlssons 2006).

Anna Lindal är violinist, hon har varit professor i violin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är nu dekan för den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.


Plats: Hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm.

OBS! Vänligen anmäl intresse för att delta till magnuswo.fsl@gmail.com senast söndagen den 4 december.
Vid evenemanget på kvällen den 10e krävs ingen föranmäl.

V Ä L K O M N A!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar