står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

onsdag 27 april 2011

Forskaresminariet 21-22 maj Schema

SCHEMA FORSKARSEMINARIUM 3 (21-22/5. 2011)

Seminariet utgår denna gång från Magnus William-Olsson arbete med en bok om Poesi och aktualitet, som utkommer i FSLs skriftserie ”litterär kritik” hösten 2011.

Den som vill delta i seminariet anmäler sig snarast till magnuswo.fsl@gmail.com.Lokal hus 28 Kungliga konsthögskolan. Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm.

Utskickad text: MW-Os uppmärksamhetskapitel i en version som publicerats i Vandring genom tiden, red. Thomas Götselius, Anders Olsson & Boels Westin, Symposion 2011.Lördag. 21/5

kl 10.00. MW-O hälsar välkomna.

10.15-12.00. MW-O berättar om sitt projekt samt föreläser under rubriken Läsningen föregår skriften - kropp, akt, uppmärksamhet

                       Diskussion12.00–13.00 Lunch13.15- 14.45. Anna–Lena Renqvist : Schellings begynnelse. Diskussion

15.15 – 17.00 Ulf Cronquist Kognitiv poetik och estetik – vad gör den litterära texten 'naturlig?'17-00-19.00. Middag.19.30. Offentlig föreläsning: Cilla Roos: Att se / Att göra

21.30–00.00 Vin och dansSöndag. 11.00–12.30

Magnus William-Olsson läser ur den brasilianske poeten Ferreira Gullars Smutsig dikt (Poema Sujo) i Ulla M. Gabrielssons tolkning.

Gemensam, summerande reflektion över det som sagts och tänkts under hela seminariet12.30 – 13.00. Forskarseminariets fortsatta arbete. Info och diskussion.Magnus William-Olsson är ledare för forskarseminariet, poet, kritiker och översättare. Senaste bok Ingersonetterna 2009.Ulf Cronquist är litteraturvetare vid Engelska institutionen Göteborgs Universitet. Han disputerade 1999 på en avhandling om John Hawkes författarskap och har varit verksam vid centrum för semiotik vid Aarhus universitet. Ulf är också författare och översättare.Anna-Lena Renqvist är filosof. Hon disputerade 2004 vid Universitat Pompeu Fabra på avhandlingen Eros, Kronos y Kairos: hacia una doctrina de tiempo de F.W.J. Schelling. Skriver nu en bok i FSLs skriftserie ”litterär kritik” som utkommer 2012.Cilla Roos är dansare och professor i interpretation vid danshögskolan i Stockholm. Cilla arbetar med ett forskningsprojekt med titeln: "Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen"FÖR MER INFORMATION SE www.kritikerseminariet.nu eller gruppen fria seminariet i litterär kritik på Facebook eller maila magnuswo.fsl@gmail.comVägbeskrivning för gående/cyklande: Efter bron till Skeppsholmen tag till höger förbi af Chapmans tilläggsplats. Fortsätt ett par hundra meter söderut längs vattnet till ett litet hus som ligger där kajen tvärt svänger av österut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar