står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

lördag 8 november 2014

”TÄNKA SPRÅK”

FSL:s seminarium på stockholms Konstnärliga högskola 5-7 december 2014. Linnégatan 87.

OBS. anmäl deltagande snarast till magnuswo.fsl@gmail.com


De senaste decennierna har det gjorts flera försök att tänka språk utanför, på tvärs mot, och utvecklande de teorier om språket som i så hög utsträckning präglat 1900-talets estetik, vetenskap, filosofi och epistemologi. På vilka sätt kan konstens kunskapande och konstnärers erfarenheter bidra till omprövandet av hur vi tänker språk? Det sista av FSL:s seminarier på Stockholms Konstnärliga Högskola år 2014 ägnas denna fråga.

Inför seminariet skriver John Swedenmark en essä om olika försök att tänka språk idag ur lingvistisk, språkfilosofisk och konstnärliga traditioner. Essän sänds ut till deltagarna i god tid före seminariet


Fredag kl.13.00-17.00

Magnus William-Olsson hälsar välkommen, introducerar seminariets tema.
Presentationsrunda.
Diskussion om hur språket kan tänkas utifrån deltagarnas erfarenheter, funderingar och praktiker mot bakgrund av John Swedenmarks essä "Skillnad och återkoppling – element till en språkbeskrivning". Diskussionen får gärna bli personlig och prövande och syftar till att finna och formulera frågeställningar som vi kan ta med oss till de följande dagarnas program.


Lördagen:

10.00-12.00 Efva Lilja v/s Eva Lilja – Om rytmer, ord och tid. Diskussion.
13.30 – 17.00. Esa Kirkkopelto och Marcia Sá Cavlacante Schuback uppför dialogen: ”Ur ett samtal om språket – mellan en japan och en frågande” ur Martin Heideggers bok  På väg mot språket. Diskussion.
19.30. Duo Ego framför den fyrspråkiga mikrooperan ”Varför skulle jag inte tro på kärleken?” av tonsättaren Marie Samuelsson.
20.30-00.00 Bar och dans till DJ Absconditus (afrikanskt, latinskt, karibiskt)

 
Söndagen

11.00-13.00 Sammanfattande samtal. Samtalet spelas in och publiceras som podcast.

MEDVERKANDE:
Duo Ego består av Monika Danielsson (sång) och Per Sjögren (slagverk). Se:

Esa Kirkkopelto är Professor i Konstnärlig forskning vid Performing Arts Research Centre (Tutke),Theatre Academy (TeaK), University of the Arts Helsinki. Han är också verksam regissör, dramatiker, filosof och skribent.
https://www.teak.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=1709&tag# 

Efva Lilja är Konstnär, professor i koreografisk komposition och sakkunnig i konstnärlig forskning på Utbildningsdepartementet. Hon har i många decennier varit en ledande koreograf i Sverige och utomlands. EL har också skrivit och publicerat böcker. En bra översikt över hennes arbete finns på: http://www.efvalilja.se/

Eva Lilja Är  professor emerita i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har ägnat mycket av sitt skrivande och tänkande åt poesi och i synnerhet metrik. Hennes imponerande verklista rymmer en lång rad studier om framförallt kvinnliga lyriker, Edith Södergran, Elsa Grave, Sonja Åkesson, m.fl. På uppdrag av Svenska Akademien skrev hon Svensk Metrik (2006) och Svensk Verslära (2008) två grundläggande verk för förståelsen och kunskapen om metrik i allmänhet och svensk metrik i synnerhet. Under senare år har Eva Lilja trätt i dialog med kognitionsforskning i sitt utforskande av vad rytm egentligen kan vara, hur den kan förstås och beskrivas. Resultatet av det arbetet står att läsa i boken Poesins rytmik. Se: http://poesinsrytmik.blogspot.se/

Marie Samuelsson är tonsättare. Hon har komponerat för många olika sättningar, alltifrån kammarmusik till stycken för symfoniorkester, liksom såväl vokal- som elektronmusik. För ett år sedan väckte hon uppståndelse med operan Jorun Orm i Öga, med libretto av Kerstin Ekman. En bra bild av MS konstnärskap får man genom: http://www.mariesamuelsson.se/
Sök också på hennes namn på Spotify för att lyssna till hennes musik.

Marcia Sá Cavlacante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola, översättare och författare. Hon har ett omfattande filosofiskt författarskap på flera språk. Som översättare har hon arbetat såväl med filosofi som med poesi till portugisiska och svenska från dessa och andra språk. Hon är Heideggerkännare och har översatt Sein und Zeit till Portugisiska. På FSL har hon medverkat i flera seminarier, senast vid ”Translating Poery in the postdigital era” (som finns att lyssna till här: http://fslpodcast.blogspot.se/ ) Hon Medverkar också i antologin Performativ kritik se: http://konstenskunskapkunskapenskonst.blogspot.se/
Om MSCS se vidare: http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_285561
 
John Swedenmark är lingvist, översättare, kritiker och författare. Han började som lingvist men lämnade akademien och blev fri skribent. Han har varit kulturredaktör på LO-tidningen, han har varit och är ännu medlem i åtskilliga tidskriftsredaktioner. Han har översatt många tiotals böcker främst från isländska men också från franska och andra språk. Han har givit ut två egna böcker , Kritikmaskinen och i FSL:s skriftserie Baklängesöversättning Om den senare, se t.ex: http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/11026-litteratur-john-swedenmark-baklaengesoeversaettning-
Övergripande om JS:


Om Martin Heideggers På väg mot språket ur vilken dialogen ”Ur ett samtal om språket – mellan en japan och en frågande” är hämtad kan man t.ex. läsa:
http://hd.se/kultur/boken/2012/12/12/heideggers-revor/
http://www.svd.se/kultur/understrecket/enligt-heidegger-ar-det-spraket-som-talar-i-oss_7242193.svd
 
VÄLKOMNA!
För mer information skriv till magnuswo.fsl@gmail.com


 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar