står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

fredag 26 maj 2017

KRITIKEN I DEN NYA OFFENTLIGHETENtorsdagen den 8 juni kl. 19.00 talar
 Jesper Olsson

under rubriken

Infrastruktur, posthumaniora och kunskapstrafik


Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.


OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.Jesper Olsson är kritiker, redaktör och biträdande professor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Han var med och startade och arbetar ännu med tidskriften OEI. JO disputerade 2005 på en avhandling med titeln Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal och forskar numera om förhållandet mellan litteratur, konst och medier, om medier som ekologier och infrastrukturer i kultur, samhälle och vardagsliv. Under senare år har han även varit verksam inom HUMTANK - en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som syftar till att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.Detta är den femte av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.
tisdag 25 april 2017

Kritiken i den nya offentligheten. Fjärde föreläsningen


Onsdagen den 3 maj kl. 19.00 talar

Marcia Sá Cavlacante Schubackunder rubriken 

Kants kritiska revolution

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56. 

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden. 

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon är författare till en lång trad böcker på flera språk och översättare av såväl filosofiska klassiker som modern litteratur och i synnerhet poesi. Bland hennes svenska titlar kan nämnas, Lovtal till intet (2006), Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi och filosofins bilder (2011) samt En liten sol i fickan (2013), översättningar av Paulo Henroques Brittos poesi.Detta är den fjärde av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 3 maj. Då talar Marcia Sá Cavlacante Schuback om Kants första kritik.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.måndag 24 april 2017

REELEASE OCH UPPLÄSNING TOFTE MAJ

Välkommen på releasefest och uppläsningskväll på Skeppsholmen, hus 28, den 12 maj.

FSL:s skriftserie ordnar tillsammans med podpoesi en releasefest för antologin "Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet". Vi börjar med en diskussion och efter paus blir det poesiuppläsning. Kvällen avslutas med dans och mingel. Kom med och diskutera tradition och plats efter digitaliseringen och lyssna på fantastisk poesi i den ljusa majnatten.

Program
kl 19:00
Kan man tala om poesi i nationella termer? Tatjana Brand, Helga Krook, Ludvig Köhler och Magnus William-Olsson inleder kvällens publika samtal kring antologin "Korsstygn, rastplats".

Paus

kl. 20:30
Poesiuppläsning med...
Felicia Stenroth
Peter Mickwitz
Elin Kvicklund
Helga Krook
Ulrika Nielsen och Lina Hagelbäck

kl 21: 30
Vin och mingel. Bokförsäljning och dans.

måndag 27 februari 2017

3:e föreläsningen "Kritiken i den nya offentligheten"

Välkomna till FSL:s öppna föreläsningsserie i ämnet Kritiken som konst- och kunskapsform!
~
Onsdagen den 8 mars kl. 19.00 talar
Carin Franzén 
under rubriken 
Kritiken och det omedvetna.

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56. 

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.
~
Carin Franzén är professor och
föreståndare för Forskarskolan Språk och kultur i Europa vid Linköpings universitet.  Hon disputerade 1996 på avhandlingen Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik. Hennes senaste böcker: 2010 gav hon ut Till det omöjligas konst. Essäer om litteratur och psykoanalys (Glänta Produktion) och 2012 Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi (Ersatz).

Detta är den tredje av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.måndag 6 februari 2017

The Literary Encyclopedia is seeking articles in the field of Scandinavian (Nordic) Literatures and Culture. Please see the full CFP for details: https://www.litencyc.com/php/scribd_document.php?id=5

söndag 5 februari 2017

Välkoma till föreläsning 2 av 18 i serien KRITIKEN SOM KONST- OCH KUNSKAPSFORM

Onsdagen den 22 Februari kl. 19.00 talarPamela Schultz Nybacka
under rubriken 

Bokvärldens gester och litteraturernas spel. Om skiften i logik, värde och kapital. Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.


Pamela Schultz Nybacka är forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid SH Hon ansvarar för Konst, Kultur och Ekonomi-programmet vid SH samt utbildningen i Förlagskunskap vid SU.  2011 doktorerade hon på  avhandlingen Bookonomy - The Consumption Practice and Value of Book Reading (se: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:409635/FULLTEXT01.pdf ) . Hennes senaste bok Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen på litteratur i Uppsala län utkom i januari 2017.Detta är den andra av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.


FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.


söndag 8 januari 2017

VÄLKOMMNA TILL KRITIKFÖRLÄSNING NR 1 AV 18


Onsdagen den 1 Februari kl. 19.00 talar kritikern, historikern, författaren och redaktören

Axel Andersson 

under rubriken 

DET KRITISKA GÅNGJÄRNET

- redaktionen och offentligheten -Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.Detta är den första av sammanlagt 18 föreläsningar under två åt. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.

FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.