står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

tisdag 26 augusti 2014

UPPMÄRKSAMHET - FSL:s seminarium den 3-5 oktober

Uppmärksamhet är den kanske viktigaste förmåga konstnärer och tänkare ägnar sina liv åt att odla, träna, utvidga och förfina. Uppmärksamhet inför det gjorda och det ogjorda. Det närmast omöjliga i att uppfatta vad man faktiskt gjort, vad som står där, hur det faktiskt låter, vad som syns! I den kritiska akten - det urskiljande som på gammalgrekiska kallas krínein  och som är centralt i nästan all konstnärlig och filosofisk verksamhet - är uppmärksamheten själva förutsättningen.

Men uppmärksamhet är också ett begrepp med vars hjälp vi kan tolka samhället, politiken, tekniken och ekonomin. Inom såväl psykologi som samhällsvetenskap,  ekonomi och humaniora har begreppet Uppmärksamhet under det senaste decenniet fått en allt ymnigare användning, inte minst i ljuset av det amorfa fenomen som brukar kallas digitaliteten. Slå på ordet ”attention” i googel scholar så får ni en vag uppfattning om fältets bredd.

FSL:s tredje seminarium i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola äger rum den 3-5 oktober och ägnas Uppmärksamhet. Framträder gör filosofer, konstnärer och musiker av olika slag (se programmet nedan). Men i centrum står, som alltid vid FSL:s seminarier samtalet och de samtalandes erfarenheter, kunskaper och idéer. På lördagskvällen, med dess föreställning, bar, dans och fest kan man komma oanmäld. Men vill man delta i dagsprogrammen måste man anmäla sitt deltagande till adress magnuswo.fsl@gmail.com VÄLKOMNA!

Texter inför seminariet. Kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmers essä ”Orden, bilderna, Uppmärksamheten” samt kapitlet ”uppmärksamhet” ur Magnus William-Olssons bok Läsningen föregår skriftenpoesins aktualitet. De som anmäler sig till seminariet på adress magnuswo.fsl@gmail.com får texterna som pdf i retur.

Erbjudande: KATE LARSON, GÖRAN TORRKULLAS OCH BABIS CARABEIDIS NYUTKOMNA BOK STIGLÖSHET, 3 ESSÄER OM UPPMÄRKSAMHETENS FORMER som ligger till grund för lördagsförmiddagens program finns att köpa för endast 100 kr + porto. Sänd ett mail märkt ”köpa stiglöshet” med namn och adress till info@lejd.se

Lokal: Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, Stockholm

 PROGRAM

Fredag
13.00
Magnus William-Olsson introducerar temat.

13.30 – 17.00
Diskussion om begreppet uppmärksamhet, dess användbarhet i estetisk, politik, historisk,  samhälls- och samtidsanalys med utgångspunkt i seminariedeltagarna praktiker, tänkande och konst. Tänk gärna igenom era erfarenheter i förväg, tänk också på begreppets eventuella användbarhet utanför det rena skapandet. Förhoppningen är att vi denna dag skall ha formulerat så många frågor, erfarenhet och uppslag som möjligt som vi kan ta med oss till lördagens samtal.

Någon gång efter någon under eftermiddagen framförs "Just my imagination" av Dag Andersson, Pär Ulander, David Tallroth och Carina Reich.

Lördag
10.00-13.00
Stiglösheter - Kate Larson om "Drömmens språk, naturens tystnad" och Göran Torrkulla om "Vardagen som orten för våra liv" 

LUNCHPAUS

14.00-15.00
”Uppmärksamhet i kollektiva skaparprocesser”. Regissören Johanna Garpe.

15.30-17.00
Lise-Lotte Norelius och Ida Lunden uppmärksammar Ludd.

MIDDAGSPAUS

19.00. Öppnar Baren

19.30
Sim Sala Bim. Bogdan Szyber & Miss Direction med Tom Stone.

20.30 ca. Dans med DJ absconditus och gäster

 
Söndag
11.00-13.00
Sammanfattande diskussion som spelas in för publicering på FSL:s podcast-sida: http://fslpodcast.blogspot.se/

Medverkande

Johanna Garpe är regissör av såväl teater som opera verksam såväl i Sverige som utomlands. Hon är professor i ”Kroppsliga och vokala praktiker” på Stockholms konstnärliga högskola. I höst är hon aktuell i och med att Kungliga Operan ånyo tar upp hennes hyllade uppsättning från 2011 av Francis Poulencs revolutionsopera Karmelitsystrarna. Och den 5 september är det premiär "Karl Gerhard- en fantasi om en revykung" på Stockholms Stadsteaterden, i JGs regi. Se: http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Evenemang/Karl-Gerhard/ 

Kate Larson är författare och filosof. Hon debuterade 1986 med romanen Flampunkten och har sedan givit såväl romaner, som essäer och annan prosa. 2009 disputerade hon på avhandlingen Everything important is to do with passion om kärleksbegreppet hos filosofen och författaren Iris Murdoch.

Ludd är en duo bestående tonsättarna och musikerna Lise-Lotte Norelius och Ida Lundén. Lyssna och läsa om Ludd på http://www.ludd-music.com/ Läsa om L-I N på http://www.lise-lottenorelius.se/ och om I L på http://www.idalunden.se/svenska/sv_index.html

Tom Stone (artistnamn för Thomas Bengtsson) är trollkarl och artist verksam såväl i Sverige som utomlands. Han är också författare till flera skrifter om trolleri. Se mer på http://www.trollkonstnär.se/

Bogdan Szyber är gränsöverskridande konstnär och artist. Tillsammans med Carina Reich har han alltsedan 80-talet gjort en lång rad uppmärksammade föreställningar, installationer och performances. En bra bild av mångfalden i hans arbete får man genom Reich + Szybers hemsida http://reich-szyber.com/ Från och med september 2014 är BS verksam som doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.

Göran Torrkulla är konstnär och filosof verksam vid Åbo Akademi. Han har en omfattande utställningsverksamhet bakom sig såväl i sitt hemland Finland som i Sverige. Den som vill bekanta sig med hans filosofiska tänkande kan fördel läsa essän ”Om uppmärksamhetens former” i Stiglöshet (Lejd, 2014) men även förslagsvis läsa Moralfilosofiska essäer¸(Thales 2001), ”Några tankar om att förstå och inte förstå konst” (Finsk tidskrift nr 243-244, 1998). Se också http://filosofia.fi/se/ordbok/T

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar