står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

torsdag 13 oktober 2011

KRITIKSEMINARIUM

FSL:s forskarseminarium har den äran att bjuda in hela FSL (deltagare, f.d. deltagare och anhängare) till två dagar diskussion om Kritikens möjligheter och ställning i den nya offentligheten som förberedelse till den stora KRITIKFESTIVAL vi håller på samma tema i Malmö/Köpenhamn den 22-25 februari 2012.
Utgångspunkten är två nya tidskriftsnummer som båda genomlyser begreppet och företeelsen kritik, nr 36-37 av den svenska tidskriften Fronesis och nr 200 av den danska tidskriften Kritik. Dessutom firar vi det nya dubbelnumret av KRITIKER som ju alltid ägnas kritik.

Schema för helgen

Lördag den 22 oktober

Kl. 10.00 – 16-30.
Diskussion kring Vendela Fredricsons: Vad är kritik?
Diskussion kring Anker Brink Lunds och Gitte Meyers: Til kritikken af den kritiske journalistik.
Diksussion kring: Mikael Carlhedens: Om den moderna samhällskritikens historiska förändring.

Kl. 19.30 Festligheter, med vin uppläsningar och annat

Söndagen den 23 oktober
11.00-12.30. Framförande av: Seminarium den 27 maj 1978, kl 16.30 på Sorbonne i hörsal Michelet, med Henri Gouhier som ordförande.
kl. 13.00-14.00. Diskussion om program och aktiviteter under FSL:s Kritikfestival.

obs! MEDDELA SNARAST OM DU KOMMER TILL  magnuswo.fsl@gmail.com
Deltagarna på seminariet mailas pdf versioner av de texter som skall diskuteras.

Vi vill dock starkt betona att hela numren ligger till grund för diskussionerna. De som deltar i seminariet bör alltså ha bekantat sig såväl med Fronesis- som med Kritiknumret.

I Stockholm finns Fronesis att köpa på Akademibokhandeln (mäster Samuelsgatan) Handel & Vandel  (Östgötagatan 22), Hedegrens, Stureplan, Hållplatsens T&T (Folkungagatan 112), Söderbokhandeln (Götgatan 37).

Kritik beställs via Tlf. + 45 33 75 56 23   kritik@gyldendal.dk

LOKAL: HUS 28, HOLMAMIRALENS TORG 8, bakom Konsthögskolan vid kajen, Skeppsholmen, stockholm

välkomna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar